Prekių katalogas

SAMSUNG DELUXE KOMERCINĖS KLASĖS BEVĖJIS SIENINIS 2.6/3.3KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG DELUXE KOMERCINĖS KLASĖS BEVĖJIS SIENINIS 2.6/3.3KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AC026TNXDKG/EU-AC026RXADKG/EU
  1403 
  1754  Sutaupykite 351 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Jaus­­­kite malo­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­skir­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­no­lo­gija niekada nebe­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių. 

 • Taupy­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

  Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

  Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

  Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

  Geres­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­mas). „Good Sleep“ reži­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­giai ir nubusti pail­sė­jus.

   Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

  Gali šildyti patalpas prie –20℃ temperatūros.

  Techniniai duomenys:

  • Wi-Fi Yra
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -20~24
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 1.0/2.6/4.0
  • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.8/3.3/4.0
  • Nominali šaldymo galia, kW 2.6
  • Nominali šildymo galia, kW 3.3
  • Minimali šaldymo galia, kW 1
  • Minimali šildymo galia, kW 0.8
  • Maksimali šaldymo galia, kW 4
  • Maksimali šildymo galia, kW 4
  • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.64/1.20
  • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.88/1.35
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.64
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.88
  • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.4/3.1/5.5
  • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/4.2/6.0
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 3.1
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 4.2
  • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 20
  • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 15
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.9/0.61
  • Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 0g (>20m)
  • Šaldymo energijos klasė A++
  • Šildymo energijos klasė A+
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.06
  • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.75
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 7
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.1
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 10.3/8.4/7.0
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 36/30/24
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
  • Vidinio bloko svoris, kg 9.1
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8")
  • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
  • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 0.75~1 mm² + 3G X 0.75 mm²
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 601.7
  • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 310
  • Kompresoriaus tipas S-Inverter
  • Kompresoriaus modelis UB9AK5090FER
  • Kompresoriaus galia, kW 0.86
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 320
  • Drenažas, Φ, mm ID 18 HOSE
  • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 30
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 46/47   

  Naudotojo instrukcija

  Montavimo instrukcija