Prekių katalogas

SAMSUNG oras-vanduo 9.0/8.7KW SPLIT komplektas (trifazis) su R32 freonu (su 260l tūriniu šildytuvu) ir nuotoliniu laidiniu valdikliu AE260RNWSGG/EU-AE090RXEDGG/EU-MWR-WW10KN

 • SAMSUNG oras-vanduo 9.0/8.7KW SPLIT komplektas (trifazis) su R32 freonu (su 260l tūriniu šildytuvu) ir nuotoliniu laidiniu valdikliu AE260RNWSGG/EU-AE090RXEDGG/EU-MWR-WW10KN

  Kodas: AE260RNWSGG/EU-AE090RXEDGG/EU
  7510.50 
  10014  Sutaupykite 2503.50 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Sklan­dus aptar­na­vi­mas. Dėl pato­gioje vietoje esan­čio valdymo lange­lio ir intui­ty­vių aptar­na­vimo gali­my­bių, naudo­jant, ,Micro SD” kortelę arba, ,Samsung S-Chec­ker” mobi­liąją prog­ramą, trik­džių diag­nos­tiką ir palei­dimo proce­dūrą galima leng­vai atlikti iš įren­gi­nio prie­kio.

  Intui­ty­vus valdy­mas. ,, Samsung” jutik­li­nis valdik­lis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spal­votą ekraną, kuriuo galima regu­liuoti tempe­ra­tū­ros nuosta­tas, stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą, nusta­tyti vasa­ros laiką ir pato­giai matyti klai­das.

  Tylus veiki­mas. Siekiant paten­kinti vis griež­tes­nius garso lygio reika­la­vi­mus,, ,Samsung Clima­teHub” leidžia suma­žinti triukšmo lygį naudo­jant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.

  Išma­nus jungia­mu­mas. Jutik­li­nis valdik­lis leidžia naudo­to­jams valdyti skir­tin­gas tempe­ra­tū­ros nuosta­tas atski­rose zonose, todėl galima efek­ty­viai naudoti aukš­tos tempe­ra­tū­ros radia­to­rius ir žemos tempe­ra­tū­ros grindų šildymą.

  Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas „Wi-Fi“ komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo.

  Gamintojas
  SAMSUNG
  • Vidinio bloko modelis AE260RNWSGG/EU
  • Išorinio bloko modelis AE090RXEDGG/EU
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -25~35
  • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C 10~46
  • Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C -25~43
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 3/380-415/50
  • Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 9
  • Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 8.7
  • Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW 7.7
  • Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW 8
  • Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW 7.9
  • Šildymo galia, esant -15°C, kW 7.35
  • Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW 6.39
  • Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 1.87
  • Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 2.11
  • Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW 2.9
  • Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 3
  • Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 3.4
  • Vamzdžių ilgis (laukas - vidus), m 35
  • Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp ID / OD), m 20
  • Šaltnešio tipas R32
  • Šaltnešio kiekis (gamykliškai užpildyta), kg / tCO2e 1.40 / 0.95
  • Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m 15
  • Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) A++
  • Boilerio energijos efektyvumo klasė A+
  • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 5.09
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP 4.81
  • Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER 4.12
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP 3.41
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP 2.93
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP 2.72
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP 2.51
  • Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
  • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP 4.45
  • Oro srautas ( šaldymas ), m3/min 66
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 26/26
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 49/49
  • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (  naktinis rėžimas  ), dB(A) 35
  • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 940x998x330
  • Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 595x1800x700
  • Išorinio bloko svoris, kg 72
  • Boilerio svoris, kg 146
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″)
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 15.88 (5/8″)
  • Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm 28/28
  • Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm 22/22
  • Rekomenduojamas saugiklis, A 16.1
  • PdesignH (LWT 35°C) 8.5
  • Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
  • Kompresoriaus modelis UB8TN8265FJWSG
  • Kompresoriaus tepalų tipas POE
  • Apsauginis vožtuvas, bar 2.9
  • Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW 3 (230V)
  • Karšto vandens talpos tūris, L 260
  • Maksimali vandens temperatūra, °C 70
  • Vandens slėgis (maksimalus), bar 3
  • Vandens srautas (min/std/max), LPM 7.0 / – / 48.0
  • Išsiplėtimo indas, L 8
  • Integruotas tūrinis šildytuvas Yra