Prekių katalogas

SAMSUNG SIENINIS BEVĖJIS PURE 1.0 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

 • SAMSUNG SIENINIS BEVĖJIS PURE 1.0 2.5/3.2KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

  Kodas: AR09AXKAAWKNEU-AR09AXKAAWKXEU
  1413 
  1766  Sutaupykite 353 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­mas švel­niai, tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikro ­angų, kurios pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvėsina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Su šia technologija niekada nebejausite nemalonių ir šaltų oro gūsių. Taupy­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos. 

 • Greitas atšaldymas (,, Fast Cooling"). Šis režimas greitai atvėsina patalpą nuo kampo iki kampo. Skaitmeninio inverterio „Boost“ technologija atvėsina orą 43 % greičiau. Be to, pažangi įrenginio konstrukcija pasižymi 15 % didesniu ventiliatoriumi, 18 % platesne anga ir 31 % platesniais sparnais. Tad oras paskirstomas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

  PM1.0 oro gryninimo filtras. Modelyje integruotas elektrostatinis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti iki 0,3 μm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkroviklį.

  Lengvai pasiekiami filtrai („Easy Filter Plus“). Filtrus galima lengvai išvalyti. Juos rasite įrenginio priekinėje dalyje. Tankus filtras puikiai surenka dulkes, o ypatinga jo danga apsaugo gyventojus nuo ore esančių teršalų.

  Nuolatinis oro kokybės stebėjimas. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba fiksuoti dabartinę patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas, o naudotojas gali į šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą.

  Užsišaldymo funkcija. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti iki –15 C°. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus ir nuplaunamos bakterijos iki 90 proc. Kai išjungiate maitinimą, įrenginys automatiškai dar kurį laiką įjungia sausinimo funkciją ir džiovinasi iš vidaus, kad jame neliktų palankios terpės daugintis bakterijoms.

  Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsižvelgdamas į vartotojų pageidaujamą vidaus patalpų temperatūrą ir faktinę lauko temperatūrą, įrenginys automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą, siekdamas išlaikyti optimalias kambario sąlygas.

  Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (integruotas Wi-Fi modulis). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.

  Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai.

  Techniniai duomenys:

  Bendra informacija

  Tipas:Sieninis
  Kompresoriaus tipas:Inverter
  Šaldymo galia:2.5 (0,9-3,35) kW
  Šildymo galia:3.2 (0,7-6,5) kW
  Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4,46
  Naudingumo koeficientas šildant (COP):3,95
  Energijos klasė:A+++, A++
  Elektros sąnaudos šaldant:560 (180-930) W
  Elektros sąnaudos šildant:810 (150-2,16) W
  Maitinimas:1-nos fazės
  Šaldo lauko temperatūros ribose:-10 ~ 46 °C
  Šildo lauko temperatūros ribose:-15 ~ 24 °C
  Šaltnešis:R32

  Vidinio bloko informacija

  Aukštis:34,5 cm
  Plotis:82 cm
  Gylis:21.5 cm
  Vidinio bloko spalva:Balta
  Svoris:10,3 kg
  Triukšmo lygis:<38 dB

  Išorinio bloko informacija

  Aukštis:54.8 cm
  Plotis:79 cm
  Gylis:28.5 cm
  Išorinio bloko spalva:Balta
  Svoris:32.7 kg
  Triukšmo lygis:<45 d

  Papildoma informacija

  Vamzdžio skersmuo skysčio pusėje (coliais):1/4
  Vamzdžio skersmuo dujų pusėje (coliais):3/8    

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje