Prekių katalogas

SAMSUNG KANALINIO TIPO KONDICIONIERIAUS SU DRENAŽO SIURBLIUKU MULTI-SPLIT 2.6/2.9KW VIDINIS BLOKAS

 • SAMSUNG KANALINIO TIPO KONDICIONIERIAUS SU DRENAŽO SIURBLIUKU MULTI-SPLIT 2.6/2.9KW VIDINIS BLOKAS

  Kodas: AJ026TNLPEG/EU
  558 
  698  Sutaupykite 140 

  Šiuo metu šios prekės neturime, tačiau ją galite užsakyti. Klausimus dėl tiekimo termino parašykite mums

  Multi-split sistema.
  Multi-split sistemą sudaro keli vidi­niai įren­gi­niai, prijungti prie vieno išori­nio bloko. Tokiu būdu apšil­do­mos arba atvė­si­na­mos kelios patal­pos vienu metu. 

 • ESP funkcija.
  Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija veiksmingai ir automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį (ESP), kad ir kokio ilgio būtų ortakis. Tuomet greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis, ir iki minimumo sumažina triukšmą, kad komfortas būtų maksimalus bet kokioje situacijoje. Be to, ESP lengvai sureguliuosite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu.

  Lanks­tus įren­gi­mas.
  Šį oro kondi­cio­nie­rių galima įrengti beveik bet kokioje patal­poje ir leng­vai paslėpti po lubo­mis – jis atliks savo funk­ciją, nors bus nema­to­mas.

  Plonas dizainas.
  Vos 199 mm storio „Slim Duct“ galima paslėpti beveik visur. Ploniau­sias „Sam­sung“ mode­lis yra daugiau nei 20 mm plones­nis už kitus du pana­šiau­sius mode­lius. Oro kondi­cio­nie­rius atrodo išties elegan­tiš­kai. Be to, toks dizai­nas paleng­vina kondi­cio­nie­riaus įren­gimą, prie­žiūrą ir remontą, todėl šis prie­tai­sas tiks dauge­liui įmonių.

  Leng­vai valo­mas filt­ras.
  Auto­ma­ti­nis indi­ka­to­rius parodo, kada reikia valyti filtrą (kas 1000 naudo­jimo valandų). Dėl nesu­dė­tingo oro kondi­cio­nie­riaus dizaino išva­lyti filtrą labai lengva. Sutau­py­site laiko ir pinigų.

  Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
  Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu.

  „Smart inver­ter“ tech­no­lo­gija.
  Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

  Su įmontuotu kondensato siurbliuku.
   

  Techniniai duomenys:

  • Vidinio bloko modelis AJ026TNLPEG/EU
  • Wi-Fi Reikalingas papildomas priedas
  • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
  • Nominali šaldymo galia, kW 2.6
  • Nominali šildymo galia, kW 2.9
  • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.04
  • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.04
  • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 0.4
  • Nominali šildymo darbinė srovė, A 0.4
  • Šaltnešio tipas R32
  • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 9.1/7.7/5.7
  • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 33/29/23
  • Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq 0/1/3
  • Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa 0/9.8/29.4
  • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 700x199x440
  • Vidinio bloko svoris, kg 15
  • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
  • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8")
  • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT

  Daugiau informacijos gamintojo puslapyje